Noaks Ark är den lilla förskolan med de stora möjligheterna!

Vår förskola är sedan 25 år tillbaka inhyst i en vanlig villa i ett lugnt område i Getinge. Förskolan har en stor och härlig utemiljö med nivåskillnader som ger möjlighet till både liten pulkabacke och olika ”rum” på en och samma tomt. Förskolan ligger dessutom nära natur och allmän lekplats.
Vår förskola drivs av en föräldrastyrelse i nära samarbete med förskolechef och övriga medarbetare. Vi skapar vår förskola tillsammans!
Vi vill genom glädje, god gemenskap och en lustfylld vardag ge ditt barn de bästa utvecklingsmöjligheterna. Därför är musik, rörelse, sagor och lek stående inslag hos oss. Vi satsar på hög personaltäthet vilket ger oss möjlighet att arbeta i smågrupper med hänsyn till den enskilda individens behov. Förskolan följer skollag, läroplan och arbetar också efter förskolans egen vision.

Föräldrakooperativet i Getinge

  • På Noaks Arks förskola bedrivs förskoleverksamhet för barn 1-5 år med ca 20 barn. Personalen består av förskollärare och barnskötare. Den pedagogiska verksamheten leds av förskolechefen. Förskolan leds av en styrelse där föräldrarna innehar alla platser. Styrelsen, övriga föräldrar och personalen träffas på samrådsmöten.
  • Att vara medlem i föräldrakooperativet Noaks Ark innebär att man har god insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. Det innebär också att man är beredd att bidra med både tid och engagemang.
  • Vi har för närvarande öppet helgfria vardagar mellan 6.30 och 17.30, men kan anpassa öppettiderna efter föräldrarnas behov fram till kl 18.30. Om du har frågor eller önskemål, kontakta förskolechefen.
  • Vi satsar på hållbar utveckling vad gäller både stora, små och vår miljö.
  • Mycket uteverksamhet med skogsbesök och utevila. Sedan hösten 2016 är vi med i VGR som är ett hälsofrämjande projekt i samarbete med region Halland och Bättre skolor.
  • Varje dag äter vi svensk lokalproducerad mat, tillagad av Lokal Diner.

Vår vision

  • Vi skall ha en förskola där barn, föräldrar och personal möts med trygghet, respekt och värme.
  • Vi skall växa genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.
  • Vi skall ha en atmosfär som ger lust att lära genom aktivitet, kreativitet och gemenskap.