Föräldrakooperativet i Getinge

På Noaks Arks förskola bedrivs förskoleverksamhet för barn 1-5 år med maximalt 24 barn. Personalen består av förskollärare och barnskötare.

Den pedagogiska verksamheten leds av förskolechefen. Förskolan leds av en styrelse där föräldrarna innehar alla platser. Styrelsen, övriga föräldrar och personalen träffas på samrådsmöten.

Att vara medlem i föräldrakooperativet Noaks Ark innebär att man har god insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. Det innebär också att man är beredd att bidra med både tid och engagemang.

Vi har för närvarande öppet helgfria vardagar mellan 6.30 och 17.30, men kan anpassa öppettiderna efter föräldrarnas behov fram till kl 18.30. Om du har frågor eller önskemål, kontakta förskolechefen.

Vi satsar på hållbar utveckling vad gäller både stora, små och vår miljö.
Mycket uteverksamhet med skogsbesök och utevila.
Sedan hösten 2016 är vi med i VGR som är ett hälsofrämjande projekt i samarbete med region Halland och Bättre skolor.
Varje dag äter vi mat gjord av svenska råvaror, tillagad av Lokal Diner.